Cookies op Bloem & Sfeer

Bloem & Sfeer gebruikt alleen analytische cookies, waarmee het gebruik van de website kan worden gemeten.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort.

Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.